شنبه 26 آبان 1397
 
 
 
  برنامه هفتگی سالن تندرستی
برنامه هفتگی سالن تندرستی در سالتحصیلی 95-94

کارکنان آقا

دوشنبه

17:30 16:00

چهار شنبه

17:30 16:00

کارکنان خانم

شنبه

17:00 16:00

سه شنبه

17:30-16:00

 

دانشجویان

پسر

شنبه

19:00- 17:00

یک شنبه

19:20- 17:45

چهارشنبه

19:20- 17:45

پنجشنبه

19:00- 17:00

دانشجویان

 

دختر

یکشنبه

21:00-19:30

سه شنبه

21:00-19:30

پنجشنبه

21:00-19:30

جمعه

21:00-19:30


 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی