لوگو


 
دوشنبه 7 خرداد 1397
 
 
تاریخ : چهارشنبه 16 فروردين 1396     |     کد : 700

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

جدید

  
 
سرویس
1
عابدینی
7:30
لاله
7:35
شهریار
7:40
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
7:35
لاله
7:40
شهریار
7:45
دانشگاه
سرویس
3
عابدینی
7:40
لاله
7:45
شهریار
7:50
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
9:30
لاله
9:35
شهریار
9:40
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
9:35
لاله
9:40
شهریار
9:45
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
10:10
شهریار
 
لاله عابدینی
سرویس
2
عابدینی
11:25
لاله
11:30
شهریار
11:35
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
12:15
شهریار لاله
 
عابدینی
 
سرویس
2
عابدینی
12:20
لاله
12:25
شهریار
12:30
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
12:30
لاله
12:35
شهریار
12:40
دانشگاه
سرویس
2
دانشگاه
13:15
لاله پناهنده عابدینی
سرویس
1
عابدینی
13:20
لاله
13:25
شهریار
13:30
دانشگاه
 
سرویس
2
دانشگاه
13:30
شهریار لاله عابدینی
سرویس
2
دانشگاه
13:45
شهریار لاله عابدینی
سرویس
1
دانشگاه
15:30
عابدینی لاله
 
شهریار
 
سرویس
2
عابدینی
15:30
لاله
15:35
شهریار
15:40
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
15:35
لاله
15:40
شهریار
15:45
دانشگاه
 
سرویس
2
دانشگاه
16:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
16:15
عابدینی لاله
 
شهریار
 
سرویس
2
عابدینی
17:30
لاله
16:35
شهریار
16:40
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
17:30
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
عابدینی
17:35
لاله
17:40
شهریار
17:45
دانشگاه
سرویس
1
دانشگاه
18:10
شهریار لاله عابدینی
سرویس
2
دانشگاه
18:50
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
19:30
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
19:45
عابدینی لاله شهریار ميدان
ياد بود
 
سرویس
1
دانشگاه
20:00
عابدینی لاله شهریار میدان
یاد بود
 
سرویس
برگشت خواهران از شهر
روبروي پايانه بنفشه
20:15
----- ------- دانشگاه
20:30
 

 
مسئول اياب و ذهاب
 
 


نوشته شده در   چهارشنبه 16 فروردين 1396  ساعت  11:49   توسط   مدير سایت معاونت دانشجویی    تعداد بازدید  537
ویرایش شده در چهارشنبه 16 فروردين 1396 ساعت 12:07 توسط مدير سایت معاونت دانشجویی
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
 
 
 
 پاصفحه
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی